Mirna Kutleša

Rođena 1980. u Rijeci. Završava Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Igora Rončevića. U sklopu rezidencijalnog programa Cite internacionale des arts boravi u Parizu 2006. dobitnica je nagrade ALU za diplomski rad. Odlučila se za slikarsko platno kao polje izazovne, reducirane slobode prometnuvši se u svijet figuracije slikajući stvarnost i snove na granici realizma. Ljudski lik najčešći je akter njene likovne priče prikazan kao klasičan portret ili utopljen u određen krajolik kao alegorijski prikaz čovjeka u harmoniji sa prirodom. Njen izraz karakterizira koloristička redukcija, pročišćenje slikarskog postupka akvaleriranih nanosa uljane boje.