Ira Skopljak

Rođena je 1987. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja na Školi primijenjene umjetnosti, smjer tekstilni dizajn upisuje ALU u Sarajevu, nastavnički smjer, u klasi prof. Radoslava Tadića. Paralelno fakultativno studira restauraciju i konzervaciju. Trenutno je na magisteriju slikarstva pri istoj Akademiji. Sudjelovala je na nekoliko skupnih i samostalnih izložbi te brojnim likovnim kolonijama i radionicama. Predstavljala se i na sarajevskom Fashion Weeku sa svojim modnim kreacijama. Aktivna je u organiziranju raznih umjetničkih projekata koji spajaju razna umijeća kroz rad realiziran umjetnošću. Već sedam godina aktivna je učesnica „Sarajevske zime“ (internacionalni festival) i članica je likovne udruge M.L.A.Z. Živi u Sarajevu (B i H).