Valentino Moradei Gabbrielli

Kipar, grafičar i scenograf. Rođen je 1959. godine u Firenci, Italija. Diplomirao je kiparstvo na Academia di Belle Arti u Firenci. Potječe iz kiparske obitelji Gabrielli. Predavao je na državnom arheološkom institutu umjetnosti u Izmiru i u Italiji kao predavač na državnom institutu umjetnosti u Sieni. Tada je započela njegova suradnja s brojnim američkim univerzitetima u Firenci. Iza sebe ima brojne samostalne i skupne izložbe po čitavoj Europi. Treba naglasiti njegovo izlaganje u Japanu u nekoliku njihovih gradova. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada. Njegove skulpture nalaze se u nekoliko talijanskih mjesta. Trenutno živi i radi u Firenci kao predstojnik katedre za plastiku pri državnom institutu za umjetnost. Član je Accademia delle Arti del disegno.