Shyqri Gjurkaj

Rođen je 1950.g. u gradiću Peć, Kosovo (Srbija). U rodnom gradu završio je Srednju umjetničku školu, a potom upisuje likovni odgoj pri Pedagoškoj Akademiji u Sarajevu da bi u istom gradu završio i Likovnu akademiju, smjer slikarstvo. Nagrada Moša Pijade omogućila mu je slikarsko usavršavanje u Parizu. Od izlagačkih početaka do danas održao je stotinu skupnih izložaba u Švedskoj, ex. Jugoslaviji, drugim državama Europe i SAD-u te preko 40 samostalnih u Poljskoj, Austriji, Kosovu i Švedskoj. Živi u Švedskoj i član je Švedskog udruženja likovnih umjetnika, IAA – Kosovskog udruženja likovnih umjetnika te je član nekoliko lokalnih udruga. Dobitnik je šest nacionalnih i međunarodnih nagrada: Prva nagrada za slikarstvo, Kosovo; Prva nagrada na međunarodnom Trijenalu (1981.), Jugoslavija; Prva nagrada na Bijenalu maloga formata, Poljska. Život u Švedskoj, zemlji koja je sudbinski vezana uz kamenje i „govor stijena“, obilježio je i umjetničko djelovanje ovog autora najupečatljivije predstavljeno ciklusom „Tragovi u vremenu i prostoru“.