Hrvoje Dumančić

Rođen je 1975. u Zagrebu, Hrvatska. Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna završio je 1994.g. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer kiparstvo 1998.g. Član je HDLU-a od 1998. i HZSU-a od 2004. Izlagao je na tridesetak skupnih i desetak samostalnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nagrade za skulpturu „Aramis“ na 10. Salon International de Saumur u Francuskoj 2002.g. Ta mu je nagrada omogućila studijski boravak u umjetničkoj kući LE Colombiere u Saumuru. Član je i „The Society of Equestrian Artist“, London. Sudjelovao je međunarodnim izložbama u Parizu. Na trećem svjetskom konjičkom festivalu, na poziv organizatora održao je izložbu u Szarvasu u Mađarskoj. Ove godine skulptura mu je odabrana za međunarodnu izložbu u organizaciji ArtAnima iz Pariza. Dobitnik je prve nagrade za skulpturu na izložbi The horse in art u Mall Gallery u Londonu. Konji su osnovni motiv njegove umjetnosti kojom se zalaže za popularizaciju umjetnosti na temu konja.