Diana Širić

Diana Širić rođena je 02. 10. 1978. godine u Zagrebu gdje završava srednje i visoko obrazovanje, Školu
primijenjenih umjetnosti i Akademiju likovnih umjetnosti. Od 1996 – 2001. studira slikarstvo u klasi prof.
Kokota , a potom i kiparstvo (2001 – 2005.) na istoj Akademiji u klasi prof. S. Gračana. Na Pedagoškoj akademiji
završava dopunsko obrazovanje za zvanje profesora. Članica je HDLU-a. Do sada je sudjelovala na
brojnim skupnim i održala nekoliko samostalnih izložaba.
Njen slikarski opus odlikuje se tradicionalnim figurativnim izrazom, obrađujući teme mrtve prirode, vedute,
krajolike, portrete. današnja njena glavna preokupacija je skulptura. Živi i radi u Zagrebu.