Vitomir Kelava

Rođen je u Zenici 1952. godine, Bosna i Hercegovina. Studirao je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a potom upisuje Likovnu akademiju u Beogradu, Srbija i diplomira slikarstvo u klasi prof. Stojana Ćelića 1983. god. Član je HDLU-a Rijeke i HDLU-a Zagreba. Samostalno rijetko izlaže. Živi na otoku Rabu, u Rabu gdje posjeduje vlastitu atelje-galeriju u kojoj stvara i prezentira svoj rad. U prvim postakademskim godinama jasno se iščitava izrazita postmodernistička klima ranih osamdesetih, u osobnim istraživanjima usmjerenim ka starim slikarskim poetikama. Slijedi metafizički period, potom ciklus s tematikom bosanskih stećaka gdje vlastiti likovni izraz svodi na „ikonički znak“. Početkom devedesetih priklanja se poetici ekspresionizma. U posljednjem periodu u njegovom slikarstvu zbiva se radikalan obrat – privlači ga arhaični „predkozmogonijski“ sinkretizam. Na prijelazu milenija započinje novi ciklus sa slikama predmetima, malog formata, rađenim iz dva dijela. Pri radu koristi uljanu boju i neslikarski materijal – špagu, komade tkanine i pijesak. To je ciklus „Bez naziva“. Slika i ženske aktove gdje koristi također navedene materijale. Posljednjem ciklusu „Zona tišine“ pripadaju slike-objekti – kamen apliciran na kaširano platno, tj. na obojenu podlogu koja ističe individualnost kamena.