Peter Casagrande

Rođen je u Weilheimu u Njemačkoj 1946. godine. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Munchenu. Potom se usavršavao na Visokoj školi u Berlinu, a 1983. god. stipendista je grada Munchena. Priredio je oko pedeset samostalnih domaćih i međunarodnih izložaba te sudjelovao na stotinjak skupnih : u Munchenu, Hanoveru, Beču, Nirnbergu, Frankfurtu, Budimpešti, Milanu, Londonu, Kairu, na međunarodnom bienalu u Poljskoj, Berlinu, Genovi, Piacenzi,…Dobitnik je njemačke državne nagrade za likovno stvaralaštvo. Član je likovnog udruženja BBK-Bayer. Njegova djela nalaze se u brojnim kolekcijama : Akademiji likovne umjetnosti u Munchenu i mnogim galerijama, u Fondazione Reverberi u Genovi,…O njegovom radu izašle su mnoge publikacije i snimljeno nekoliko televizijskih dokumentarnih filmova. Živi i radi u Maitenbethu, Njemačka. Njegovo slikarstvo trasirano je na izrazu silovite, slobodne geste koju čistom bojom bilježi na slikarskom platnu. Okrenut čistom action paintingu, koristeći se lavageom, svojom gestom provučenom kroz golema polja stvara prskanja te prolijevanja, modeliranja gustim pigmentom izvlačeći tako u prvi plan sam slikarski postupak. Slike su njegovi osobni psihogrami koji umjetnikovu uskipjelost i snažnu energiju prikazuju oslobođenu na prostorima slikarskog platna.