Emilija Duparova

Emilija Duparova rođena je u Splitu, 11. listopada 1967. godine. Srednju Školu likovnih umjetnosti, odsjek dekoracije završila je u Splitu kog prof. Gorkog Žuvele. Godine 1986. Upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), a 1988. Nastavlja studij na ALU u Zagrebu, gdje 1991. Diplomira slikarstvo u klasi prof. Z. Kauzlarića Atača. Od 1996. boravi u Rijeci, gdje radi kao docent na katedri slikarstva na Akademiji primijenjenih umjetnosti. Članica je HDLU-a Splita, Zagreba i Rijeke te likovnog udruženja LIKUM. Uz slikarstvo i crtanje bavi se fotografijom i videom, prostornim likovnim djelovanjima, od autorskih likovnih happeninga, ambijenata i instalacija, do javnih prostornih projekata, manifestacija i kazališnih scenografija. Do sada je realizirala više samostalnih i izlagala na mnogim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.