Krunislav Stojanovski

Hrvatski je slikar rođen u Skopju, Makedonija. Studirao veterinu i arhitekturu, a diplomirao slikarstvo na ALU u Zagrebu u klasi današnjeg emeritusa prof. Đure Sedera. Studirao Public Art u SAD-u, na Sommerakademie u Salzburgu a 1998. profesionalno radi i usavršava se u Cable Factory u Helsinkiu. Član je HDLU-ai HZUS-a. Izlagao je na 20-ak samostalnih izložbi i preko 30 skupnih. Dobitnik je mnogih nagrada od kojih su i ona UNICEF-ova i UNESCO-va za područje umjetnosti. Bavi sa slikanjem, crtanjem, instalacijom, fotografijom, videom, pisanjem. Teme njegova umjetnička djelovanja imaju snažne socijalne, humanističke, ekološke konotacije s posebnim naglaskom na pojedinca i njegovu ulogu i značaj na ovoj planeti. Slikar je apstraktnog ekspresionizma koji stvorivši vlastite arhetipove slikarske naracije iznosi u dahu preobličenu vlastitu viziju kolora u poljima čistog slikarstva gdje boja nosi likovnu priču.