Krešimir Nikšić

Rođen je 1961. godine u Zagrebu, Hrvatska. Maturirao je u Centru za kulturu i umjetnost u Zagrebu. Diplomirao na „College for visual arts“ u Ljubljani, a podučavao se i u privatnim školama ( „Agora“ kod poznatog slikara Dine Trtovca). 2009. godine završio je i poslijediplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, Slovenija, pod mentorskim vodstvom prof. Zmage Lenardića. Prvi javni nastup ostvario je u devetnaestoj godini. Izlagao je kontinuirano na brojnim samostalnim i skupnim recentnim izložbama u Zagrebu, Varaždinu, Čakovcu, Rijeci, Zadru, Puli, Dubrovniku, Beču, Parizu, Udinama, Veneciji… O njegovom radu izdane su dvije monografije uz tekstove najpoznatijih likovnih kritičara. Dobitnik je prve nagrade za slikarstvo na 13. Biennalu Internazionale Art del Friuli Venezia Giulia, 2002. g. Član je strukovnih udruga HDLUZ-a i HZSU-a. Živi i radi u Zagrebu. Nikšića kvalificiramo kao autora koji tražeći vizualni ekvivalent u osnovnim egzistencijalnim pitanjima o Bogu i prirodi na platna iznosi vlastitu duševnost i refleksiju. Snažnom energijom gradi čiste volumene, tumačeći gestualnim djelovanjem vlastitu intimu, zaodijevajući ju čudesnim kolorom – likovnom izrazu boje i istraživanja svjetlosti koja iz nje isijava.