Ivan Balažević

Rođen je 1949. u Tavankutu. Maturirao je 1968. na GTŠC u Subotici, odjel arhitektura. Diplomirao je 1972. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Marijana Detonija. Od 1985 . ima status slobodnog umjetnika. Član je Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika, Hrvatskog društva likovnih umjetnika ogranak Rijeka i Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama. Laureat je značajnih nagrada (1.nagrada za grafiku na izložbi studenata ALU, 1. nagrada za tapiseriju u Kawasakiju, Godišnja nagrada HDLUR-a, Nagrada Grada Rijeke za doprinos likovnom životu Rijeke, Nagrada Grada Novog Vinodolskog za likovni doprinos gradu i brojne druge). Živi i radi u Novom Vinodolskom. “Slikar Ivan Balažević u minulim je desetljećima precizirao svoju poziciju na suvremenoj hrvatskoj sceni. Tu je poziciju moguće iščitavati i kroz svestrani umjetnikov interes realiziran u različitim likovnim tehnikama i medijima, i dakako, kroz estetska načela decidirano promicana u autorskoj interpretaciji… A prava potka ovog stvaralaštva ne prepoznaje se samo kroz brojne postupke i različita likovna sredstva kojima oslikava plohu kistom, ili je “iscrtava” njegovom zašiljenom oštricom, kakvim drugim pomagalom, znalačkim kapanjem i špricanjem boje… već u kultiviranom istraživanju toga jezika u kontekstu postmodernističkih postulata ispisujući njegove mogućnosti kao lozinku svojega izraza.” (Milan Bešlić)