Goranka Supin

Goranka Supin rođena je 09.09.1963.godine u Rijeci. Godine 1984. diplomirala je na Pedagoškom fakultetu kao odgajatelj predškolske djece, a 1991.g. upisuje na istom fakultetu smjer likovna kultura. Tijekom studija bila je stipendista grada Rijeke kao daroviti student. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskom fakultetu na Odsjeku likovnih umjetnosti. Specijalizirala je grafiku u klasi prof. J. Butkovića. Suradnica je kaliografskog ateljea na Sušaku od 1997.g. Bavi se grafikom, slikarstvom i fotografijom. Sudjelovala je na nekoliko izložaba u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja na različitim likovnim manifestacijama. Članica je likovne udruga LIRAC Crikvenica. Živi i rad u Rijeci.