Toni Franović

Toni Franović rođen je u Zagrebu 15. Travnja 1967.godine. Crta i slika od ranog djetinjstva, a izlaže od 1989.g. Nakon tri godine studija medicine na zagrebačkom Sveučilištu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti gdje diplomira 1990.g. Godine 1993. Zapošljava se na „Arad Arts Project“ u Aradu gdje predaje slikanje. Akademske godine 1994/95. boravi na „American University, Wesley Theological Seminary“ u Washingtonu D. C. gdje predaje duhovnost umjetnosti. Krajem 1995. zapošljava se na mjestu mlađeg asistenta na katedri slikanja i crtanja ALU u Zagrebu, gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004.g. Gostuje kao predavač na „Kresage Academic Center“ u Washington D.C., „School of Visual Arts“ u New Yorku itd. Njegovi značajniji umjetnički zahvati na javnim objektima uključuju centralnu zgradu Name u Zagrebu, interijer zgrade Židovske općine u Zagrebu, Or Kodeš židovski centar u Chevy Chase, Maryland, Oxnam crkvu, Washington D.C., WUJS Institute, Arad, Izrael i dr. Njegove slike i djela nalaze se u brojnim privatnim i javnim zbirkama, te fundusima nekoliko muzeja u Europi, Americi i Izraelu. Upriličio je više od stotinu samostalnih izložaba. Član je HDLU-a, Zuh-a Beit Omanim (zajednice likovnih umjetnika Izraela). Trenutno živi u Zagrebu.