Rudy Barborini

Rođen je 1954. godine u Palmanovi – Udine, Italija. Pohađao je Školu industrijskog dizajna u Italiji pod vodstvom B. Munarija. Godine 1977. diplomirao je kao vizualni dizajner. Od 1978.g. do 1979.g. usavršava fotografiju na instituciji Sinar e Broncolor u Švicarskoj. Djeluje kao vizualni umjetnik i fotograf. Instrumenti njegovih umjetničkih
kreacija su digitalna i tele- kamera, računalo i skener, a svoje umjetničke fotografije koje stvara kolažiranjem, interpolacijama ljudskog lika, najčešće djeteta, nerijetko dorađuje koloriranjem. Umjetnički je direktor „ArtEurope“. Živi i radi u Udinama.