Piero Conestabo

Rođen je 1952. u Trstu, Italija. Isprva studira industrijsko oblikovanje a potom na Umjetničkom Institutu u Trstu. Usavršava se na postdiplomskom studiju grafičkih tehnika u “Centro di Grafica Internazionale” u Veneciji. Član je rimske Accademie Tibertine. Bavi se slikarstvom, grafikom, fotografijom, medaljarstvom i plakatom. Vlasnik je studija Conestabo Arte u Trstu u kojem organizira i održava izložbe. Na njegovim platnima harmonično se spajaju crtački ritmovi vijugavih, spiralnih formi sa snažnim kolorističkim kontrastima i crnim tonom katrana. Slikar je temperamentnog izričaja u polju čistog enformelnog apstraktnog govora kojeg gradi tehnikom katrana, pigmenta i olovke u boji. Instinktivno posežući za organskim materijalima, silovitim zamahom naizgled lake gradnje slikarskog polja on majstorski udružuje liniju i kolor, strukturu i simbol u cjeloviti likovni organizam.