Miloš Prekop

Rođen je 1967.godine u Smolenicama, Slovačka. Studirao je na Pedagoškom fakultetu u Bratislavi specijalizirajući se za slikarstvo. Svoje slike izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Slovačkoj i inozemstvu. Slike mu se nalaze u mnogim nacionalnim i inozemnim kolekcijama. Dobitnik je brojnih nagrada, a neke od njih poput International Code of Slovakia te brončana medalja na natjecanju u Perla Adriatico u Italiji iznimno su mu važne. Član je ZSUS-a (Zapadnoslovačka Unija Slikarov). Živi i radi u Ciferu (selo Pac) u Slovačkoj. U svom umjetničkom radu prošao je kroz iznimno bogat i dinamičan razvoj. Od konceptualizma i konstruktivizma do današnjeg izraza u kojem su simbolizam i arhetipovi glavni nositelji likovnog.