Melita Sorola Staničić

Rođena 1964. u Rijeci, a 1990. završava studij likovnih umjetnosti na Pedagoškom fakultetu u istom gradu. Članica je HDLU-a Rijeka i HZSU-a, te članica MAPA (Moving Academy for Performing Arts, Zagreb – Amsterdam) od 1995. Osniva Udrugu mladih umjetnika Ura u Rijeci, a od 2006. polaznica je postdiplomskog studija iz slikarstva. Priredila je nekoliko samostalnih i učestvovala na mnogim kolektivnim izložbama. Melitino slikarstvo po meditativnosti, umjerenoj gesti i upotrebi monokromije svrstavamo u slikarstvo “obojenog polja”. Svojim uratcima približila se formulaciji osnovnih prirodnih oblika na tlu zemaljskog i u dubinama svemirskog pejzaža, uprizorujući kretanje, izmjenu oblika kao osnovnu fascinaciju promatranu u određenom vremenskom kontinuitetu.