Martina Vrbanić

Rođena 1979. u Zagrebu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a odnedavno i slikarstvo u klasi prof. Đure Sedera na ALU u Zagrebu. Dobitnica je stipendije za studentsku razmjenu na Indiana University u Pensilvaniji, SAD. Do sada je izlagala na 10 skupnih i dvije samostalne izložbe
te sudjelovala na nekoliko likovnih kolonija. Njene slike zapisi su ne fizičkog, već deskripcije duhovnog, registrirane slikarskim sredstvima, bojom
i linijom. To su procesi repetirajućih intervencija u kojima se sirovi nanosi boje suprotstavljaju minucioznoj tvorbi geometrijskog rastera u kojem progovara Martinin grafički duh. Višeslojnim sadržajem otvara prostore novog likovnog izraza koji na pikturalnim površinama balansira između figuracije i apstrakcije, promišljenog i instinktivnog.