Jože Šubic

Rođen je 1958. u Mariboru, Slovenija. Završio je ALU u Ljubljani 1984.godine, na odjelu slikarstva. Kontinuirano izlaže od 1981.g. na mnogim skupnim i samostalnim izložbama u Sloveniji i inozemstvu. Sudjeluje u radu likovnih kolonija, a za svoj rad višestruko je nagrađivan. Uz slikarstvo njegovi umjetnički afiniteti su crtež i grafika, a od 2000. godine njegovo se likovno djelovanje proširilo i u treću dimenziju, u prostor, u skulpturu-objekt. Živi i radi u Mariboru. Formirao je jedinstven stil baziran na živom koloru i upotrebi raznih neslikarskih materijala poput kože, metala, plastike, drva, odnosno slobodnog kombiniranja predmeta svakodnevice i organskih materijala, udružujući ih u svom djelu bogatom morfološki, ali i semiološki.