Joško Eterović

Joško Eterović rođen je 1943. godine u Splitu. Živio je u Pučišćima na otoku Braču. Od 1957. do 1969. Godine u Rijeci (gdje je pohađao Sušačku gimnaziju) i djelomično u Zagrebu, a od 1969. do 1977. u Parizu. Od 1977. godine do danas živi i radi u Zagrebu, Rijeci i Parizu. Samostalno počinje izlagati od 1970. godine, a prva izložba održana mu je u pariškoj Galerie de Beaune. Od tada izlaže na stotinjak skupnih i samostalnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Djela mu se nalaze u brojnim javnim i privatnim zbirkama. Njegov umjetnički rad odvijao se kroz različite faze, kroz cikluse. Cjelokupni opus Joška Eterovića mogao bi se promatrati u dva segmenta: slikarskom i kiparskom, na plohi u slikarstvu, crtežu i kolažu, u prostoru u objektima, instalacijama i skulpturama. Već prvim izložbama otkriva bitne osobine svoje umjetnosti: geometrijsku strogost, apstrakciju te sklonost redukcionizmu – osobine koje će propitivati i nikada ne će napuštati.