Eugen Varzić

Rođen je 1972.godine u Đakovu, Hrvatska. Diplomirao je na slikarskom odjelu Filozofskog fakulteta u Rijeci, 1999.g. Izlagao je na više samostalnih izložbi te na više od stotinu skupnih u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad više je puta nagrađivan. Vodio je brojne umjetničke projekte ( Street Art Poreč, Ex tempora Nova Vas i Funtana) te surađivao na više međunarodnih likovnih projekata u Sloveniji i Italiji. Njegovi radovi nalaze se u mnogim javnim prostorima i privatnim zbirkama te sakralnim prostorima. Uvršten je u leksikon fantastičnog i suvremene umjetnosti, a rad „Eva“ nalazi mu se u postavu Muzeja Fantastike u Beču. Od 2009. godine sudjeluje u radu likovnog projekta Corys Art u Cortini (Italija). Bavi se dizajnom, kratkim filmom, organizira likovne radionice. Izrađuje stropne slike, oltarske pale i slike za više crkvenih prostora na području Porečko-pulske županije. Član je HDLU-a Istre i HZSU-a. Živi i radi u Novoj Vasi kod Poreča.