Edvin Granulo

Rođen je 1987.g. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2009.g. na odsjeku za slikarstvo. Sudjelovao je na mnogim izložbama širom BiH, ali i u inozemstvu. Prva izložba održana mu je 2008., nakon čega ubrzo slijedi nagrada“Alija Kučukalić“ za kreativno-istraživački rad na ALU u Sarajevu te nagrada za slikarstvo na Izložbi diplomiranih studenata 2008. Osim slikarstva ogleda se i u skulpturi, a rad mu je prepoznatljiv po specifičnom stilu i tehnici.