Arturo Melero

Rođen je 1985. god. u Calahorri (La Rioja) u Španjolskoj. Završio je školu dizajna namještaja, a potom slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Salamanki (Španjolska) i u Veneciji (Italija). Do sada je izlagao na četiri izložbe u Španjolskoj i Italiji. Dobitnik je nekoliko nagrada za dizajn i slikarstvo u svojoj zemlji. Inklinira ljudskoj figuri, no nisu mu strane ni druge slikarske teme (poput pejzaža). Koloristički ujednačeno tretira podlogu konturirajući forme linijom lakim potezom.