Anita Parlov

Anita Parlov rođena je u Zagrebu 30. kolovoza 1971. godine. Godine 1989. završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, tekstilni odjel. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Mira Vuce diplomirala je kiparstvo 1997.g. Od iste godine radi kao profesorica stručnih predmeta na Školi primijenjene umjetnosti u Zagrebu. Od 2000.godine do rujna 2006. Bila je voditeljica izložbenog salona „Izidor Kršnjavi“ u Zagrebu. Do sada je održala pet samostalnih i sudjelovala na brojnim skupnim izložbama od 1992.g. Članica je HDLU-a Ove godine zajedno sa Sinišom Majkusom predstavila se na izuzetno zapaženoj izložbi u Mađarskoj. Njezino slikarstvo pripada tradiciji lirske apstrakcije koju danas više tumačimo kao slikarstvo obojenog polja.