Ana Mazoy

Španjolska je umjetnica rođena 1954. u Lugu. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji Bellas Artes de San Fernando. Doktorica je slikarstva i profesorica na Universitetu Autonoma u Madridu. Početkom 80-ih izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama. Svoja djela predstavlja po cijeloj Evropi i Južnoj Americi. Izražava se gotovo u svim medijima vizualnog pretendirajući slikarstvo, skulpturu, knjigu – objekt i performans. Svoj umjetnički rad zaokružuje i onim predavačkim objedinjujući ga
izložbama, seminarima i publikacijama. U mediju slikarstva Ana eksperimentira bojom i papirom, tj. slika je za nju mjesto propitivanja materijalnog djelovanja. Afinitete ne zadržava na važnosti samog procesa već se kroz radove filtriraju razmišljanja o značenju vremena i prostora kao važnim kategorijama koje nas određuju. Izražava se
pomoću metafora otkrivajući dvoznačnost samim nazivljem slika. Njezina umjetnost zaodjevena je simbolikom i fascinacijom starim kulturama. Kolažna tehnika, korištenje raznovrsnih materijala, nađenih najčešće u prirodi dodatno naglašavaju njenu simboličnu zaustavljenu priču.