Ana Lazarevska

Rođena je u Skopju u Makedoniji 1987. godine. Školuje se na Fakultetu likovnih umjetnosti u Skopju, te je 2009. sudjelovala na studentskoj razmjeni na ALU u Zagrebu. Sudjelovala je na četiri skupne izložbe u svojoj domovini i inozemstvu, u Salzburgu i Sofiji.