Alfredo Rapetti

Alfredo Rapetti rođen je u Milanu 1961.godine. Kao mladić se uz svog djeda po mami Alfreda de Pedrinia (predsjednika Udruženja grafičara) upoznaje i druži sa mnogim milanskim slikarima iz 60-ih i 70-ih godina, te i sam počinje slikati. U šesnaestoj godini upisuje Školu stripa u Milanu koju pohađa dvije godine i surađuje sa školskim i studentskim novinama. Kasnije slika neredovito, mijenjajući tehnike i stil. Godine 1996. pozivaju ga Alessandro Algardi i Mario Arlati da sa njima surađuje u studiju u ulici Nota gdje intenzivno stvara pune četiri godine. Godine 1998. započinje suradnja sa fotografom Fabriziom Ferriem na seriji multimedijalnih projekata. Od 1999. izlaže na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Italiji i inozemstvu. Godine 2004. pridružuje se europskoj grupi «Signes et traces» koju je osnovao umjetnik Riccardo Licata u Parizu, a 2005. dobiva nagradu grada Rima za slikarstvo. Od 2000. naovamo objavljeni su o njegovom radu mnogobrojni napisi i publikacije, između ostalog i sedam monografija posvećenih njegovom radu.